Hisse Senedi
 
Saat
Hava Durumu

BLUESAFE Dıştan Duvar Çözümü Yaşlandırma ve Performans Testi

 
 

 

ISI YALITIMI - ÖNEMİ ve FAYDALARI

Yapılarda ısı yalıtımı enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina kokusunun korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlar da mümkündür. Isı köprülerinde yoğuşma, rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru yalıtım çözümünün uygulanması ile etkili bir şekilde önlenebilir. Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin (duvarlar, çatı, zemin) yanı sıra muhtemel ısı köprülerine de ( subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri) gereken önem verilmelidir. Isı köprülerinin yalıtılmaması ciddi miktarda ısı kaybına neden olmanın yanı sıra yoğuşma, küflenme, çatlak oluşmasına yol açar.

Eğer bir fayda-maliyet karşılaştırması yapılırsa, ısı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanınla bir yatırımdır.

Bununla birlikte inşaatın fiziksel ve teknik prensiplerinin incelenmesi ve yüksek kalitede uygun yalıtım malzemesinin kullanımı önemlidir.

STYROFOAM Yalıtım Çözümleri

Yapılarda verimli bir ısı yalıtımı için:
- Isı köprüleri,
- Su basman,
- Cephe dolgu duvarların (dış, iç veya sandviç duvar) yalıtılması gerekmektedir. Herhangi bir sıvalı, yapıştırmalı bitişikte (seramik fayanslar vs. gibi) ve iki duvar arası uygulamalarda etkili bir ısı yalıtımı için STYROFOAM çözümleri, pürüzlü veya oluklu ve pürüzü, zırhlı yüzey seçenekleri ile aşağıdaki ürünleri sunmaktadır.
- SHAPEMATE IB, STYROFOAM IB, FLOORMATE 200, mavi ekstrüde polistren levhaların temel özellikleri homojen. Kapalı hücre yapılarının olması ve bu üstün özellikler sayesinde geniş bir uygulama yelpazesine sahip olmasıdır.

STYROFORM ürünlerinin avantajları:
- Sürekli, yüksek ısı yalıtım özelliği,
- Su emmemesi,
- Donma-çözülme dayanımı,
- Yüksek basma ve eğilme mukavemeti,
- Yüksek su buharı geçirgenlik direnci,
- Boyutsal kararlılık,
- Hafif olması,
- Her türlü hava şartlarında süratli ve kolay uygulanabilir olması,
- Visko/elastik/ mukavemetli davranışı,
- Çürümemesi.

Ürünlerle ilgili teknik detaylar için styrofoam ürünleri teknik veriler (tablo 2) bölümüne bakınız.

STYROFOAM IB ve SHAPEMATE IB yalıtım levhalarının
Pürüzlü veya pürüzlü ve oluklu yüzey yapısı beton, sıva, çimento ve solvent içermeyen yapıştırıcılarla yüksek aderansta yapıma sağlar.

STYROFOAM ürünleri kullanılarak verimli ve kalıcı çözümler sağlamanın getirdiği başka avantajlar şunlardır:

- Levhalar nemden etkilenmez ve donmaya karşı dirençlidir
- İnşaat süresi boyunca ve sonrasında yalıtım ve mukavemet değerlerini muhafaza eder.
- Yapı fiziğine uygundur, örneğin ısı kaybeden duvarların içten yalıtımında normal koşullarda buhar kesici gerektirmez.
- Darbelere dayanımı yüksektir.
- Harç ve betona tutuculuğu iyidir – MPA Darmstadt raporuna göre STYROFOAM IB levhalarının erinde uygulanan betona tutunma gücü :

 • yatay yerleştirilmişse : 0,32 N/ mm2
 • dikey yerleştirilmişse : 0,39 N/ mm2

bu değerler 0,2 N /mm2 seviyesindeki asgari şartın üzerindedir. Giydirme cephe veya sandviç duvar uygulamalarında ekstrüzyon yüzeyli (zırhlı) ve lambalı kenar profiline sahip FLOORMATE 200 ürünleri etkili çözümler sunar

Yalıtım kalınlığı
Aşağıda tablo.1 de tavsiye edilen u (k) W / M2 K değerleri ve STYROFOAM kalınlıkları, ülke standart ve yönetmeliklerine göre (TS 825 – Türk Standartları Enstitüsü; yapılarda Mecburi Isı Yalıtım Standardı – 14 Haziran 1999 Resmi Gazete; Bayındırlık ve iskan Bakanlığı; Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği – 8 mayıs 2000 resmi gazete), enerji limitlerine uygun değerler olmalıdır. Yapı malzemelerine göre farklılıklar teşkil etmekle birlikte, yapın bütününün enerji limitlerine uygunluğu kontrol edilerek hesaplanmalıdır. Yüksek ısı transferine neden olan detayların ( ısı köprüleri, subasman, duvarların kesiştiği bölgeler, çatıda veya zemin döşemesinde ) yalıtım değerleri U (k) tavsiye edilen performansın üstünde olması gerekir. Bu gibi durumlarda genellikle standardın önerdiği yalıtım kalınlığından daha fazla bir yalıtım kullanılması tavsiye edilir. Böylece standardın gerektirdiği enerji limitlerine uyum ve gelecekte harcanacak ısıtma masrafından tasarruf sağlanır.

 
Tablo.1. Duvarlarda bölgelere göre tavsiye edilen U (k) değerleri (TS 825; 14 Haziran 1999) ve uygun minimum STYROFOAM kalınlıkları
1- İklim Bölgesi
I. Bölge
II. Bölge
III. Bölge
IV. Bölge
2- U (k) W/m2K
0,80
0,60
0,50
0,40

19 + 8,5 cm Yatay Delikli Tuğla (TS 4563) arası FLOORMATE 200 ile sandviç duvar uygulaması

FLOORMATE 200 (mm)
20
30
40
50
24 cm W Sınıfı İzotuğla (TS 4377)+ İçten STYROFOAM IB veya dıştan
SHAPEMATE IB ile ısı yalıtım uygulaması
STYROFOAM IB veya SHAPEMATE IB (mm)
25 30
25 - 30
40
50
15 cm Gazbeton (TS 453)+ İçten STYROFOAM IBveya dıştan SHAPEMATE IB ile ısı yalıtım uygulaması
STYROFOAM IB veya
SHAPEMATE IB (mm)
25 - 30
25 - 30
40
50
19 cm Yatay Delikli Tuğla (TS 4563) + İçten STYROFOAM IB veya dıştan
SHAPEMATE IB ile ısı yalıtım uygulaması
STYROFOAM IBveya
SHAPEMATE IB (mm)
25 - 30
40
50
60
Sandviç veya İçten ısı yalıtım uygulamalarında, 25 cm kolon ve kirişin
WALLMATE TB ile ısı yalıtım uygulaması
WALLMATE TB (mm)
30
40
50
60


1) İklim bölgeleriyle ilgili detaylı bilgi için ilgili yönetmelik ve standartlara bakınız.
2) Yapının TS 825 uygun yalıtımının yapılmasında tavsiye edilen değerler olup, yapının A/V oranına dayanılarak enerji limitlerine uygunluğu TS 825 standardına göre hesaplanarak kontrolü zorunludur.

ISI KÖPRÜLERİ YALITIMI STYROFOAM


Isı köprüleri diğer bir deyişle “ısı yalıtım zırhındaki delikler” farklı ısı iletkenliği olan yapı malzemelerinin birbirine bağlandığı, kesiştiği veya iç içe geçtiği yerlerde, genel yapıya göre ısı transferinin daha fazla olduğu yerlerdir. Özellikle yapıların betonarme bölümlerinde, kolan, kiriş, hatıl, lento, döşeme alanı gibi yapı elemanlarının dıştan yalıtılmaması durumunda ısı köprüsü oluştururlar. Isı köprülerinin yalıtım zorunluluğu sadece enerji kaybı sebebiyle söz konusu değildir. Yalıtılmamış ısı köprülerinin azalan iç yüzey sıcaklığı ile oda içindeki konfor üzerinde olumsuz etkisi vardır ve bu durum yoğuşma, nem, küflenme, çatlama vs gibi başka problemlere de yol açabilir. Sonuç olarak ısı köprülerinin doğru olarak projelendirilmesi ve uygun bir şekilde yalıtımı önemli yararlar sağlar:

 • Yüzeyde yoğuşma, estetik problemler, çatlama oluşması gibi yapısal problemlerin önlenmesi,
 • Kolon ve kirişlerdeki donatıda oluşabilecek muhtemel korozyonun önlenmesi,
 • Küflemenin önlenmesi,
 • Isı kaybının azaltılması - enerji tasarrufu (Isı köprülerinin, ısı kaybeden yüzey alanına oranı kadar azaltılabilir),
 • Konfor artışı.
 

Yapılarda STYOFOAM ile ısı köprülerinin yalıtılması

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

Isı köprüleri STYROFOAM levhaları ile basit ve güvenilir bir şekilde yalıtılabilir. Levhalar özel hücre yapısı, pürüzlü veya pürüzlü – oluklu yüzeyleri sayesinde beton, harç veya sıva ile çok iyi tutunma sağlar. Isı köprülerinden kaçınmak için yapıya ait detayların doğru projelendirilmesi kesin önem taşır. İklim koşullarına göre, STYROFOAM Levhanın 3 veya 6 aydan daha fazla UV etkilerine maruz kalması durumunda mutlaka bir koruma tabakası (çimento şerbetli veya örtü gibi) oluşturmak gereklidir. Aşağıdaki şekiller yalıtımsız, yanlış yalıtılmış ve doğru yalıtılmış çözümler arasındaki farkları ortaya koymaya yardımcı olacaktır:


Yapılardaki çeşitli detayların ısı akış grafikleri

25 cm Gazbeton + Isı köprüleri yalıtımsız duvar ve döşeme kesiti detayında;

 • Duvar-kiriş-tavan birleşim bölgesi ısı köprüsü oluşturmaktadır,
 • Duvar-kiriş-tavan birleşim bölgesinde yoğuşma riski mevcuttur,
 • Duvar kesiti, kiriş ve kolonlar soğuk tarafta, betonarmede korozyon riski vardır,
 • Isıtma kaynağı kapandığında hızla soğuma gerçekleşir.
24 cm W Sınıfı Düşey Delikli Tuğla + İçten tavana kadar STYROFOAM IB ve Isı köprüleri yalıtımsız duvar ve döşeme kesiti detayında;
 • Duvar-döşeme birleşim bölgesi ısı köprüsü oluşturmaktadır,
 • Duvar-döşeme birleşim bölgesinde yoğuşma riski mevcuttur,
 • Duvar kesiti, kiriş ve kolonlar soğuk tarafta ve betonarmede korozyon riski vardır,
 • Isıtma kaynağı kapandığında hızla soğuma gerçekleşir.
24 cm W Sınıfı Düşey Delikli Tuğla + İçten kirişe kadar STYROFOAM IB ve Isı köprüleri STYOFOAM yalıtımlı duvar ve döşeme kesiti detayında;
 • Duvar-kiriş-döşeme birleşim bölgesinde ısı köprüsü ve yoğuşma yoktur,
 • Kiriş ve kolonlar STYOFOAM ile yalıtıldığından dolayı, sıcak tarafta ve korozyon yoktur,
 • Kiriş ve kolonlarda ısı depolama özelliği vardır,
 • Konfor şartları mevcuttur.
19 + 8,5 cm Yatay Delikli Sandviç Tuğla arası FLOORMATE 200 ve Isı köprüleri STYOFOAM yalıtımlı duvar ve döşeme kesiti detayında;
 • Duvar-kiriş-döşeme birleşim bölgesinde ısı köprüsü ve yoğuşma yoktur,
 • İç duvarın enerji depolama özelliğinden yararlanılır. Dış duvar soğuk taraftadır,
 • Kiriş ve kolonlar STYOFOAM ile yalıtıldığından dolayı, sıcak tarafta ve korozyon riski yoktur,
 • Konfor şartları mevcuttur.
Dıştan Duvar Yalıtım Detayında;
 • Isı köprüleri tamamıyla yok edilmiştir,
 • Yapı kabuğu ısıl gerilmelere karşı korunmaktadır,
 • Tüm yapı sıcak tarafta ve korozyon riski yoktur,
 • Konfor şartları mevcuttur.
Düz çatılarda, çatı bitişleri ve parapetler genellikle hiç yalıtılmaz veya yetersiz yalıtılır. Yetersiz şekilde yalıtılmış çatı bitişleri toplam çatı alanına orantılı olarak tüm ısı kaybının %10unu oluşturabilir.
STYOFOAM levhaları, özellikle beton çatı uç cephelerinin yalıtılması ve dış duvarlar boyunca, pencere lentolarında, beton kirişler, kolonlar vs. üzerinde ısı köprülerinin önlenmesine uygun bir ısı yalıtım ürünüdür.
Dıştan Duvar ve Teras Çatı Yalıtım Detayında;
 • Teras alnı ısı köprüsü oluşturmaktadır,
 • Duvar-tavan birleşiminde yoğuşma riski vardır.
Uygulama Örneği
Dow ve Mardav teknik grubu tarafından bilgisayar programı ile duvar, çatı, döşeme kesitlerinin ısı akış grafikleri çıkarılıp, yoğuşma analizleri yapılarak, TS825’e uygun malzeme ve detaylar önerilir.
Dıştan kolon kiriş ve içten duvar yalıtımı
Dıştan kolon kiriş ve sandviç duvar yalıtımı

Uygulama ve Sıva / Son Kat Kaplama

Kalıp İçi Uygulama
Beton dökme işleminden önce, uygun ölçüsüne getirilmiş STYROFOAM levhaları, birleşimlerinde boşluk kalmayacak şekilde kalıp içine yerleştirilir. Eğer kolon ve kiriş yüzeylerine oranla biraz daha geniş bir yüzey yalıtılacaksa, yalıtım levhaları istenen pozisyonda durması için geçici olarak tespit edilmelidir. Kalıp içindeki plastik ayırıcılar (seperator), basınca dayanıklı olan STYROFOAM levhalarına zarar vermeyerek – donatının gerekli beton kalınlığıyla muhafaza edilmesini sağlar. Bünyesine su emmemesi sayesinde, STYROFOAM” un ısı iletkenlik değeri kötüleşmez, özellikle yaz aylarında betonun hızla su kaybetmesini önler ve sağlıklı priz olmasına yardımcı olur. STYROFOAM levhaların özel hücre yapısı ve pürüzlü veya pürüzlü –oluklu yüzeyleri sayesinde, betonla mükemmel bir tutunma sağlanır. Beton ve yalıtım levhaları arasındaki yüksek tutunma mukavemetine ilave bir mekanik bağlantı gerekmese de betonun prizini olma süresinde levhaların yerinden çıkmasına yol açabilecek mekanik etkilere karşı ayrılma (delaminasyon) riskine asgariye indirmek için plastik çivi / dübel kullanılması tavsiye olunur. Tuğla, bims blok ve gaz beton gibi duvar malzemeleri, STYROFOAM levhalarının dış yüzeyleri ile hem yüz yapılarak bu kısımlara içten ısı yalıtım uygulaması veya sandviç duvar imalatı yapılabilir.

2.3.2 Yalıtılmış Yüzeylerin Sıvanması / Son Kat Bitişi
STYROFOAM un pürüzlü yüzeyi sıva harçlarına güçlü tutunma/ yapışma sağlar. Geleneksel sıva içinde kullanılacak donatının / taşıyıcının seçimi uygulanacak sıva kalınlığına bağlıdır. Cam tülü file taşıyıcılar ince sıvalar (<1.5 – 2 cm ) veya nokta kaynaklı galvaniz çelik donatı telli kalın geleneksel sıvalar (> 1. 5 – 2 cm ) uygulanabilir. Sıva donatısının doğru uygulanması çatlak oluşma riskinin en aza indirilmesi açısından çok önemlidir.

Her iki durumda sıva katının yapılmasından önce yalıtım levhalarının yüzeyi temiz olmalıdır, toz ve UV etkilerine uzun süreli maruz kalma sonucu, rengini kaybetmiş ve gevrekleşmiş / tozumuş olan tabaka bir fırça yardımıyla temizlenmelidir UV etkilerini uzun süre maruz kalma durumunu önlemek için (beton dökme ve sıva atma işlemi arasında uzun zaman kalacaksa,) mutlaka bir koruma tabakası (çimento şerbeti, açık renk örtüler gibi oluşturmak gereklidir. Levhaların ısı köprülerine, çıkma altına sabitlenmesi dikkatle kontrol edilmeli ve gerekirse ek mekanik sabitleyici kullanılmalıdır. Levhalar arasında kalan boşluklar şerit halinde kesilmiş Styrofoam ile doldurularak kapatılmalıdır.

Cam Tülü Donatı Filesi Kullanılırsa
Cam tülü file taşıyıcılı ince sıva sistemi uygulanıyorsa, levha yüzeylerinin düzgünlüğü dikkatli şekilde kontrol edilmeli, en az 1500 N /5 cm çekme mukavemetine sahip cam tülü file tüm yüzeyde sıva içinde kullanılmalıdır. Cam tülü donatılı filesi uygulanmasının yapılacağı STYROFOAM yüzeyine önce primer sıva katı / serpme sıva aderans köprüsü oluşturmak amaçlı uygulanır. İkinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra sıva henüz kurumadan Cam tülü donatı filesi çelik mala yardımıyla sıva yüzeyine tutturulur. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-24 saat arasında priz olmasının beklenmesinden sonra bütün cephenin son kat sıva işlemi yapılır. Bina çalışması, sıcaklık değişiklikleri vs sonucu çatlakların oluşumunu önlemek için cam tülü donatı filesi bütün ısı köprüsü üzerine ve dolgu duvar yüzeylerine 15-20cm taşacak ve file birleşiminde 10 cm bindirme olacak şekilde yerleştirilir. Köşelerde galvanizli metal / alüminyum profiller veya çift kat file uygulaması yapılmalıdır. Pencere ve kapı köşesi gibi zayıf bölgelerde çarpraz ikinci bir kat file uygulaması yapılarak çatlak oluşma riski azaltılmalıdır. Mukavemet değerleri yüksek filelerin kullanılması çatlak oluşma riskini azaltır.

Galvanizli Çelik Donatı Sıva Teli Kullanılırsa
Geleneksel kalın sıva sistemleri içinde, spot / nokta kaynaklı ve 0.8-1.0mm çapında galvaniz çelik donatı teli kullanılmalıdır. Çelik donatı STYROFOAM levhaları üzerinde alt betonarmeye sabitlenecek şekilde mekanik olarak sabitlenmelidir. Donatı bindirmeleri 10cm birbiri üzerine taşıttırılarak uygulanmalıdır. Pencere ve kapı köşesi gibi zayıf bölgelerde çapraz bir kat file uygulaması yapılarak, çatlak oluşma riski azaltılmalıdır. Köşelerde, alüminyum profil uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamada ilk kat 6-8mm kalınlıkta primer (tercihen hazır sıva) aderans köprüsü oluşturmak için yüzeye uygulanır. Sonraki sıva katlarında hazır sıva karışımları tercih edilmesi kuvvetle tavsiye edilir. Subasman seviyelerinde son kat bitiş malzemeleri (klinker seramik vb.) çimento bazlı elastik yapıştırıcılarla (donma çözünme direnci yüksek, solvent içermeyen) sıva içine yerleştirilmiş cam tülü file veya çelik galvaniz donatı teli üzerine yapıştırılır. Alt katmanın su emmeyen bir katman olduğu dikkate alınarak, bitiş malzemesi ve yapıştırıcı seçimi üreticilerin tavsiyeleri dikkate alınarak yapılmalıdır

DIŞTAN DUVAR ISI YALITIMINDA MARDAV YALITIM A.Ş. SİSTEMLERİ

2004 yılında, XPS malzemelerinin mucidi ve dünya Pazar lideri Dow Chemical, ısı yalıtım sistemlerinde uzman Mardav A.Ş. ve Yapı kimyasalları ve cephe kaplamaları üretiminde uzman Kalekim A.Ş. , ısı yalıtım pazarında hizmet etmek amacıyla güçlerini birleştirmişlerdir. Bu iş birliği, BLUE “SAFE MAVİ KALE mantolama sistemleri adı altında pazara sunulmaktadır. Bu sistem, SHAPEMATE IB ısı yalıtım levhası, yapıştırıcısı, sıvası, dübeli, sıva filesi, son kat dekoratif kaplamaları, köşe profilleri ve aksesuarları ile birlikte paket olarak hazırlanmıştır.

SHAPEMATE IB ile BLUE SAFE MAVİ KALE Mantolama Sistemleri
Güvenilir:
Avrupa Standart Hazırlama Komitesi (EOTA) tarafından yaşlandırma ve performans testlerini kapsayan standart ( ETAG 004) e uygun DOW laboratuarlarında test edilmiştir. Ekonomik; ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltarak çok kısa sürede geri kazanılan yalıtımdır. Isı transferinden ve termal gerilmelerden kaynaklanan rutubet, küf, çatlama ve dökülmeleri önleyerek bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.
Çevreci: enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonun azaltıp cevre kirliğini önler.
Konforlu: sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlar da mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli olanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru ısı yalıtım çözümleri ile önlenebilir. Avrupa birliği standartlarına göre ısıl konfor, bina içi sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasındaki farkın 2C olması şeklinde tanımlanır. Bu konfor koşulları ancak projeye uygun bir ısı yalıtımıyla sağlanabilir.
Estetik: dış cepheler için dekoratif çözümler sunarak, özellikle eski bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm kazandırır.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
Dıştan yapılan ısı yalıtımı yapı fiziği açısından en sağlıklı uygulamadır. Bu uygulamada herhangi bir ısı köprüsüne izin verilmez ve yapı kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri sıcak tarafta kalır. Dış yüzeyde kullanılan ısı yalıtım malzemesi boş etkilere karşı dayanıklı özellikte olmalıdır. Özellikle subasman bölgesinde kullanılan yalıtım tabakası şiddetli etkilere maruzdur: yerden alınan nem, yağmur veya su, mekanik basınç ve darbe, humik asit vs. dolayısı ile dış ve subasman seviyesinde kullanılan yalıtım malzemesi uzun süreli, kalıcı etkili bir çözüm getirebilecek özel bir yalıtım malzemesi olmalıdır. Bu hassas uygulamada aşağıdaki olumlu özellikleri sayesinde ispatlanmış bir geçmişe ve tecrübeye sahip STYROFOAM ürünlerinden Shapemate IB yalıtım levhaları uygun çözümler sunmaktadır,

- Kapalı hücre yapısı sayesinde nemden etkilenme,
- Boyutsal olarak kararlı bir yapıdadır,
- Yüksek mukavemet ve viskoelastik özellikte malzeme yapısı ile aynı zamanda mekanik etkilere karşıda dirençlidir, pürüzlü ve pürüzlü oluklu yüzey yapısıyla, sentetik katkılı çimento bazlı ve solvent içermeyen yapıştırıcı ve sıvalarla iyi tutunma sağlar.

Dış cephe ısı yalıtımı öncesi planlama aşamasında,

- İnşaat yapım metodu (betonarme, çelik, ahşap)
- Alt katmanın yapışma mukavemeti ve yapısal şartları,
- Mekanik tespit şartları,

Uygulama için uygun iklim şartları dikkate alınarak uygulamaya başlanmalıdır. Uygulama başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzey düzgün olmalı, alt yüzeyin eğriliği 1-2cm den büyük olmalıdır. Uygulama öncesi bir kaba sıva ile alt yüzey düzeltilerek, daha hızlı yapıştırma işlemi, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

 

Uygulama
Yüzeyin hazırlanması: Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Uygulama öncesi kaba sıva yapılarak, BLUE’SAFE MAVİ KALE yapıştırma harcının daha az kullanılması, daha hızlı yapıştırma işlemi ve daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır. Yüzey tutuculuğunu artırmak ve levhaların sağlıklı yapışmalarını sağlamak için uygulamanın yapılacağı SHAPEMATE IB levhalarının yüzeyine yapıştırma harcından astar sürülmesi tavsiye olunur.

Başlangıç profili MAVI KALE Profil- S Yerleştirilmesi
Seçilen SHAPEMATE IB levha kalınlığına uygun ölçülerde subasman profili MAVİ KALE Profil – S , İlk kat döşeme seviyesinin 20cm. alt kısmına özel dübeli ile tespit edilir.

Terazisine alınan yüzeyin eğriliğine uygun olarak. MAVİ KALE Profil- S ile yüzey arasındaki boşluklar, farklı kalınlıklardaki plastik takozlar ile gönyesine alınır. MAVİ KALE Profil – S düzgün tespit edilmesi, levhaların sağlıklı ve dengeli bir şekilde uygulanması için önem taşır.

SHAMATE IB Levhalarının Yapıştırılması

Yapıştırıcının SHAPEMATE IB Levhasına Uygulanması
Uygulama yüzeyinin eğriliği bir sıva ile giderildikten sonra, yüzey özelliklerine uygun mineral veya akrilik esaslı bir yapıştırıcı seçilir.

Noktasal ve Şerit Yapıştırma
Yapıştırma harcı SHAPEMATE IB oluklu yüzeyinin tümüne kenarları boyunca sürekli / şerit, orta kısımlara noktasal olarak sürülür. Yapıştırıcının SHAPEMATE IB levhalarının arkasına en az % 40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma
Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm. Ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı SHAPEMATE IB oluklu yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülür. Her iki uygulama yönteminde levha kenarlarına yapıştırma harcının taşmamasına dikkat edilmeli, böyle bir durumda levha kenarları mutlaka temizlenmelidir.

SHAPEMATE IB Levhalarının Yerleştirilmesi
Yapıştırma harcı uygulanmış SHAPEMATE IB levhaları, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve binilerin sıkıcı birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Yapıştırma harcı kurumadan, levhalar arasında kot farkları oluşmaması için bir mastar yardımıyla levhalar gönyesine alınır. Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile SHAPEMATE IB levhaları arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak için MAVİ KALE Köşe profilleri ile şaşırtmalı uygulama yapılır.

Duvar yüzeyine uygulanan shapemate IB levhaları ile bindirmeli şekilde birleştirilmesi.
Köşe profillerinin kullanılmadığı durumlarda levhalarla şaşırtma yapılması. 

SHAPEMATE IB Levhalarının Dübellenmesi
Yapıştırma işlemine ilave SHAPEMATE IB levhalarının sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için mekanik bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Dübelleme yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş derinlikte, sayısında ve dübel tipinde uygulanmalıdır.

Yapıştırılmış SHAPEMATE IB levhası üzerine dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi için hava başlığı açılır. Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunluğundan 1 cm derin olacak şekilde matkapla delik açılarak dübel yerleştirilir. Matkap çapları açılacak dübel çapıyla aynı seçilmelidir. Betonarme zeminlerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1mm. Daha geniş seçilebilir.

Sıva Katlarının Oluşturulması
İlk kat sıva, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. İlk kat sıva SHAPEMATE IB levhaları üzerine çelik mala yardımıyla uygulanır. Homojen bir kalınlık elde etmek için 3x3 mm. Ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva levha üzerinde ilk kat sıvayı hemen takiben, MAVİ KALE donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yatay veya düşey yerleştirilir.
Cephede zayıf bölgeler olarak tanımlanan kapı veya pencere kenarları gibi bölgelere ek takviye file ilk kat sıvanın içine yerleştirilecek zayıf kenarlar ilk kat sıva kurumadan ikinci kat sıva yaparken donatı filesinin yerinde oynamasını veya ilk kat sıva içine gömülmesini engellemek için , hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklenerek uygulama yapılır.

Mekanik Dayanımı Yüksek Alt Katman
Yapılarda ilk kat seviyelerinde (1-1.2m.) darbelere karşı dayanıklı bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak için, kendinden paspaylı çelik hasır donatılı kalın sıvalı bir sistem uygulanır. Bu seviyede kullanılacak SHAPEMATE IB levhaları diğer levhalara göre 1cm daha ince olmalıdır. SHAPEMATE IB levhaları üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir. Geleneksel veya hazır bir sıva çelik tel üzerine uygulanır ve üst kat SHAPEMATE IB levhası ile hem yüz olacak şekilde üst kat SHAPEMATE IB levhaları üzerine yapılan fileli ince sıva sistemi ile tüm cephe tamamlanır.

Alternatif çözümler olarak alt seviyelerde panzer fileli veya BLUE’S Art tuğlalı kaplama sistemi yardımıyla yapılarda mekanik mukavemeti yüksek bir alt kat bölge oluşturulabilir.

Son Kat Dekoratif Kaplamanın Oluşturulması
Son kat mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplamaların uygulanması aşamasında, alt kat sıvanın tamamen kurumasına ve hava koşullarının uygun olmasına dikkat edilmelidir. Son kat kaplamaların uygulanması esnasında olumsuz (şiddetli rüzgar ve yüksek ısı) hava koşullarından dolayı çabuk kuruması engellenmelidir.

Geniş yüzeylerde açık renkler ve uygun kalınlıkta kaplamalar uygulanmalıdır. Geniş cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Aksi durumda, birleşim yerlerinde istenmeyen izler kalabilir. Cephede zorunlu bitiş gereken noktalarda (kat araları v.s.) koruyucu bir bant ile mutlaka sınırları belirlenerek uygulama yapılmalıdır. Akrilik esaslı kaplamalar kendinden renklidir, mineral esaslı kaplamalar beyaz bitişli olduğundan isteğe uygun ve solvent içermeyen bir dış kaplamayla boyanarak tamamlanır sıva katının kumasını takiben 4-7gün sonra astar uygulaması yapılır. Mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplama mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulanacak kalınlık sıva tiplerine göre değişmektedir.

Kaplamalar henüz kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak tekstür oluşturulur. Mineral esaslı beyaz bitişlerde, kuruduktan sonra son kat boya ile boyanmalıdır.

 
BLUE’S Art Tuğla Kaplamalı Cephe Sistemi
BLUE’S ART Tuğla kaplamalı dış cephe sistemi, yüzeyine kanallar açılmış styrofoam ısı yalıtım levhaları üzerine kaplama tuğlası montajı ile oluşturulmuş mevcut ve yeni yapılarda detay ve estetik çözümlerde uygulanabilen bir dış cephe sistemidir. Kapmama tuğlaları renk ve detay zenginlikleri sayesinde dış duvar tasarımcılarına geniş tercihler sunmaktadır.

Bu sistem, kaplama tuğlası, styrofoam ısı yalıtım levhası, yapıştırıcı, derz dolgusu ve plastik dübeliyle birlikte paket olarak hazırlamıştır.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
Dıştan yapılan yalıtım prensipleri bu uygulama içinde geçerlidir. BLUE’S Art Tuğla kaplamalı Dış Cephe Sistemi mevcut veya yeni yapıların dış yüzeyinde yer alan dolgu duvar (gaz beton, tuğla v.s.) ve taşıyıcı elemanların (perde, beton, kolon, kiriş, hatıl, lento vs.) tamamiyle yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan kaldırılması esasına dayanır.

Uygulama
Uygulama yüzeyin hazırlanması: uygulamaya başlamadan önce binanı bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. 2-3cm’yi aşan yüzey eğriliklerinde bir kaba sıva yapılarak, BLUE’S Art yapıştırma harcının daha az kullanılması, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır. Yüzey tutuculuğunu artırmak ve levhaların sağlıklı yapışmalarını sağlamak için uygulamanın yapılacağı styrofoam levhalarının yüzeyine yapıştırma harcından astar sürülmesi tavsiye olunur. Yalıtım levhaları tespiti için düzgün bir satıh oluşturmayan, düzgün yapışmamış sıva tabakaları, yağ toz, harç kırıntıları, boya kalıntıları, ısı yalıtım malzeme artıları veya yapışmayı engelleyebilecek başka tabakalar varsa kaldırılmalıdır. Bozuk yüzeylerin geniş olanları kaplaması durumunda bunları kazıyarak kaldırmak veya tesviye sıvasıyla düzeltmek gerekir. Mevcut rutubetli duvar, perde vb yüzeylerin kuru ve yapışmaya uygun olmasına dikkat edilmelidir. Yapıştırma ve dübelleme işlemleri sırasında dış cephe ısı yalıtım sistemiyle aynı yöntem izlenir, fakat kullanılan yapıştırma harcı sistemi özelliklerine uygun ve yüzeydeki ağır tuğla kaplamaya uzun yıllar taşıyacak mukavemet özelliklerine sahip farklı bir yapıştırıcıdır.

Kendinden kanallı styrofoam levhalar, dış cephe ısı yalıtım sisteminde olduğu gibi yapıştırılıp dübellenir. Levha köşe ve birleşimlerinin tamamen uyumlu olmasına dikkat edilmeli, yapışma işlemi takiben mastar ve su terazisi yardımıyla kontrol edilmelidir. Kaplama tuğlası tüm arka yüzeyine yapıştırıcı harç sürülerek styrofoam levhaları üzerine önceden açılmış oluklara yerleştirilir. Düşey tuğla denzleri 10mm olmalıdır.

Tuğlalar arasında bırakılan düşey ve yatay derzler. BLUE’S Art derz dolgu harcı ile bir derz dolgu tabancası yardımıyla tuğlaların yapışmasından en az 3 gün sonra doldurulur.

Düz bir spatula ile dolgunun taşan kısımları alınır ve düzeltme yapılarak işlem tamamlanır.

Levhaların ölçülerine getirilirken kesme işleminin hassa yapılması levhalar arasında boşlukların kalmamasına dikkat edilmelidir. Tuğlada, fırınlama işlemi ve toprak renk farklılıklarından dolayı ton farklılıkları gözlenebilmektedir. Bu sebeple kaplama tuğlaları ile duvar örülmesi sırasında bu tür renk farklılıklarının önlenmesi için farklı kutulardan tuğlalar harmanlanarak uygulanmalıdır.

 BLUE’S Decor Dış Cephe Dekoratif Profiller
BLUE’S Decor dış cephe profilleri, eski veya yeni her türlü yapılarda kullanılabilen, çekirdek malzemesi su ve mekanik etkilere dayanıklı STYROFOAM olan dekoratif bir yapı elemanıdır. Üzerindeki kaplama tabakası güneşin UV etkilerine karşı koruma sağlar, çatlama ve yaşlanmayı önleyerek dış koşullara karşı dayanımı arttırır. Çimento bazlı ve akrilik bazlı olmak üzere iki farklı kaplama tipi ile üretilmektedir.

Silme profilleri, saçak altı profilleri, denizlik profilleri, payandalar, yalı baskısı, köşe profili ve söveler olmak üzere çeşitli profilleri mevcuttur.

- Uygulaması temiz, hızlı ve kolaydır.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Hafif ve kolayca taşınabilir.
- Kullanımı kolaydır, işçilik maliyeti ve zamandan tasarruf sağlar.

 

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
BLUE’S Decor profillerinin eski binalar veya dış yalıtımı olmayan yapılarda kullanılma durumunda, yapışma yüzeyinin temiz ve tutunmayı önleyici tabakalardan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir. BLUE’S Decor profillerinin yapışma yüzeyi düzgün olmalıdır. Bu mümkün değilse yüzeyde tutunmayı sağlayıcı önlemler alınmalıdır. BLUE’SAFE MAVİ KALE sistemiyle kullanılırken donatılı sıva katmanın üzerinde uygulanır.

Uygulama
Decor profil yüzeyine, taraklı bir mala ile yapıştırma harcı sürülür. Hafif bastırılıp, kaydırılarak yüzeye yapıştırılır ve sabit kalması için destekler ile geçici sabitlenir.

BLUE’S Decor profillerinin yapıştırılmasından sonra ek yerlerine, derz filesi takviyesi yapılarak, sıva harcıyla gerekli tamir işlemleri yapılır. Basit el aletleri kullanılarak kesilebilen BLUE’S Decor elemanları, uygulama sırasında duvar yüzeyine göre mekanik bağlantılar gerektirebilir. Benzer ürünlere göre son derece ekonomiktir. Tüm malzemeler, şantiye ortamına dayanıklı ve nakliye sırasında hasar görmeyi engelleyen standart ambalajlarında sevk edilir. Her türlü teknik detay çözümü ve özel kesitler, boyutlar için MARDAV Yalıtım A.Ş. veya KALEKİM A.Ş.’ye danışınız.

YENİ MEVCUT YAPILARIN ISI KAYBEDEN DIŞ DUVARLARININ İÇTEN YALITIMINDA MARDAV YALITIM A.Ş. SİSTEMLERİ

STYROFOAM IB Levhaları ile Yapılarda İçten Duvar Yalıtımı
Bazı durumlarda yalıtım levhalarının dıştan uygulanması mümkün değildir. Veya yalıtım levhalarının içten kullanımı çok daha faydalıdır. Mevcut binaların kalitesini yükseltirken özellikle dış cephenin dış görünüşünün korunması gerekiyorsa, dıştan yalıtım yapmak mümkün olmayabilir. İçten yalıtım özellikle çok sık kullanılmayan, devamlı ısıtılmayan yapılar (spor, konferans ve tiyatro salonları vs.) için önemli avantaj sağlar: bu yapılar asgari enerji tüketimi ile ısıtılabilir.

Styrofoam IB yalıtım levhaları kalıcı ve verimli yalıtım sunar. Levhaların pürüzlü yüzeyi sayesinde çimento bazlı sıva veya yapıştırılan son kat kaplamalar (alçı, levhalar, seramik) için uygun bir yüzey teşkil eder.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
İçten yalıtılan bir cephe duvarının doğru projelendirilmesi için mevcut duvar yapı elemanlarının özelliklerinin bilinmesi gerekir. Yalıtım duvar yapısının iç yüzeyine, sıcak olan tarafına tatbik edildiği için duvar yapısı daha ciddi sıcaklık değişikliklerine maruz kalacaktır. İçten ısı yalıtım yapılırken ısı köprülerine daha fazla dikkat edilmelidir. Kesişen yapı elemanlarının yalıtımı (duvarlar, döşeme ve duvar birleşimleri) olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Styrofoam’un uygun buhar geçirgenlik direnci sayesinde, yalıtımın iç yüzeyinde ve duvar yapısındaki yoğuşma genellikle kritik seviyelere ulaşmaz. Normal iç sıcaklık ve nem şartlarına ( 20 C Sıcaklık, %50-60 bağıl nem) dayanan hesaplamalar sonucunda oluşan az miktarda yoğuşma, buharlaşma döneminde kuruyarak yok olur.

Yalıtımın altındaki duvar dolgu malzemesi oldukça iyi yalıtım özelliklerine sahip yapı elemanlarıyla yapılmışsa, yapıda genellikle yoğuşma olmaz. Yüksek bağıl nemi olan odalarda (yüzme havuzu, çamaşırhane vs.) yalıtımın iç tarafına bir buhar kesici katman yerleştirilmelidir. İçten yalıtılmış odaların kullanımında bağıl hava nemini istenen seviyede muhafaza edebilmek için gerekli asgari hava değişimini sağlama üzere düzgün olarak havalandırma yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Islak ve nemli ortamlarda (banyo, çamaşır odası, mutfak gibi) SYTROFOAM levhaları kullanıldıklarında, nemden etkilenmedikleri için, son kat kaplama malzemesinin (seramik gibi) kullanılması, yalıtım performansı bakımından bir sakınca teşkil etmez.Duvar-Döşeme birleşim detayı
Yapıştırma harıcı / alçısı
STYROFOAM IB
STYROFOAM köşe elemanı
Floormate 200
Duvar-Tavan birleşim detayı
Yapıştırma harıcı
STYROFOAM IB
İç yüzey kaplama
 
Uygulama
Dışa bakan duvarların iç yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak. Styrofoam IB levhaları kenarlarına sürekli, orta kısımlarına öbekler halinde yapıştırıcı kullanılarak içten bütün yüzeye yapıştırılır. İç duvar yüzeyi düzgün ise tüm yüzeye taraklama yöntemiyle yapıştırma tavsiye edilir.

Yapıştırıcı malzemeler aşağıdaki temel şartları yerine getirmelidir:

Yapıştırıcının herhangi bir buhar tutucu veya kesici özelliği olmamalıdır.
Styrofoam levhalarla birlikte sadece bunlara uyumlu solvent içermeyen yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
  Mevcut bir duvarın yüzeyi yapıştırmaya uygun değilse, levhalar ayrıca mekanik olarak tutturulmalıdır. Yatay yapılara (tavanlara) montaj yapılırken mekanik tespit yapılması gereklidir.
  Perde beton duvarlarda, styrofoam IB levhaları (ısı köprüleri uygulamasında tarif edildiği şekilde ) kalıp içine konabilir, dolayısı ile daha sonra yapıştırmaya gerek kalmaz. Styrofoam IB ile içten duvar yalıtım tekniği aşağıdaki gibidir.
   


   
İçten yalıtım uygulamalarında levhalar, çimento bazlı elastik yapıştırma harcı veya
 

özel alçı yapıştırıcılar yardımıyla iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Yüzeyin yapışmaya uygun olması ve kat yüksekliğinin 3 m yüksekliği aşmaması durumunda dübel kullanılmayabilir.

Levhaların birleşme derzleri üzerine file bandı yapıştırıldıktan sonra, doğrudan
  levhalar üzerine minimum 7-10kalınlığında cam tülü file (75 gr/m2) takviyeli alçı sıva uygulanır boya yapılacaksa ince bir kat saten alçı uygulanması tavsiye edilir.
Isıtılmayan bodrum tavanlarında, styrofoam IB levhaları çimento bazlı elastik
 

yapıştırma harcı veya özel alçı yapıştırıcılar yardımıyla tavan yüzeylerine yapıştırılır. Yapıştırma harcı bir süre kurumaya bırakılır ve sonra levhalar metre kareye 6 adet gelecek şekilde plastik yalıtım dübelleri ile arka yüzeye tespit edilir.

Kullanılan mekanlarda, elastik hazır sıvalar doğrudan levha yüzeyine uygulanır. Tüm
 

sıva yüzeyine (henüz kurumadan) alkaliye dayanıklı cam tülü donatı filesi çelik mala yardımyla hafifçe yapıştırılır. Daha sonda tekrar birkaç mm. Kalınlığında son kat sıva yapılarak kurumaya bırakılır.

 

Sıva ve Seramik Fayanslarla Son Kat Kaplama
Yapılarda STYROFOAM levhaları hiçbir zaman yüzeyi açık olarak uygulanmamalıdır. Daima alçı, alçı plaka, seramik fayanslar vs. ile kaplanması tavsiye edilir. İçten uygulamalarda ısı yalıtım levhaları her ne kadar aşırı sıcaklık değişikliklerinin meydana getireceği boyutsal değişikliklere maruz kalmazlarsa da en azından birleşme yerlerinin 15-20cm genişliğinde cam tülü şerit filelerle güçlendirilmesi tavsiye edilir.

STYROFOAM IB levhalarının pürüzlü yüzeyi sıvaya ve yapıştırıcılara güçlü bir tutunma sağlar. Seramik kaplamalarıyla yapılan bitişler de, styrofoam yüzeyinde yapışmayı kolaylaştıracak çimento bazılı elastik ince bir sıva yapılması ve sıva içine donatı filasi gömülmesi tavsiye edilir.1-2gün priz alma süresi sonucunda seramik kaplama bu yüzeye yapıştırılır. Yapışmanın performansı özel katkı maddeleri ve kaplama öncesi sürülen kimyasallar kullanılarak daha da iyileştirilebilir.

 

BLUE’SAFE İçten Duvar Çözümü – BLUE’S Alçı Kompozit Levha
BLUE’SAFE İçten Duvar Çözümü dış duvarların içerinden pratik, hızlı ve güvenilir bir şekilde yalıtılabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. BLUE’S Alçı, styrofoam IB ısı yalıtım levhası ile alçı karton levhadan oluşan hazır kompazit bir yapı elemanıdır. Styrofoam IB, kapalı gözenekli, bünyesine su emmeyen, bina ömrü boyunca ısı yalıtımı sağlayan, mavi renkli haddeden çekilmiş polistiren sert köpük ısı yalıtım levhalarıdır.

Alçı karton levha, iki yüzeyi karton kaplı, düzgün yüzeyli, hafif, kolay işlenebilen ve nefes alabilen bir malzemedir. 2.65 m boyunda ve 1.20 m enindeki styrofoam IB levhalarının alçı karton levhalarla birbirlerine yapıştırılıp preslenmesinden elde edilen BLUE’S Alçı sisteminde ısı yalıtım levhaları 20, 25, 30, 40, 50, 60mm kalınlıkta üretilmektedir. İçten ısı yalıtımı için kullanılan BLUE’S Alçı levhaları dış duvarların iç yüzeylerine, çatı mertek altlarına monte edilerek veya ısıtılmayan zemin tavanlarına hızlı bir şekilde yapıştırılarak uygulanabilir.

 

BLUE’S Alçı’nın Duvarlara İçten Uygulanması
Yapıştırma yapılacak yüzey sabit, temiz, tozdan arındırılmış ve kuru olmalıdır. BLUE’S Alçı levhaları uygun bir testere ile ölçüsüne uygun kesilerek hazır hale getirilir.

 
Yapıştırma yüzeyinin düzgünlüğüne bağlı olarak, yapıştırma harcı BLUE’S Alçı arka
  yüzeyinin tümüne taraklı malayla sürekli veya kenarları boyunca sürekli/şerit, orta kısımlara noktasal / öbek olarak uygulanır.
   
   
BLUE’S Alçı levhaları duvara kuvvetlice bastırılarak, mastar ve terazi yardımıyla
 

düşey teraziye alınıp yapıştırılır

   
   

Yapıştırma işleminden sonra ek yerlerine file bandı yapıştırılıp derz dolgu alçısı

  uygulanır.
   
   

Son kat saten alçı yapılmasından sonra boyaya hazır yüzey elde edilir.

   
 

BLUE’S Alçının Ahşap Çatılarda Merteklere Alttan Uygulanması

BLUE’S Alçı levhaları uygun bir testere ile kesilerek montaja hazır hale getirilir ve mertek altlarına oturtularak borazan vidalar yardımı ile merteklere tespit edilir.

BLUE’S Alçı levhalarının birleşme yerlerinden file bandı yapıştırılıp dolgu alçı uygulanır. Son kat saten alçı yapılmasından sonra boyaya hazır yüzey elde edilir.

Yapıştırma işlemine duvar kenar köşelerinden başlanmalıdır. Levhaların yapıştırılması sırasında, yanlardan taşarak, levha birleşim derzlerinde ısı köprüsü oluşturacak yapıştırıcı kalıntıları kurumadan temizlenmelidir. Mardav BLUE’S ALÇI sistemini eğitimli, sertifikalı ve uygulamacı bayileri üzerinden tüketicilerine sunmaktadır.

 

DİĞER YALITIM UYGULAMALARI

 Soğuk depo yalıtımı
Prajelerdirmede dikkat edilecek hususlar
Soğutma ısıtmadan çok daha maliyetli bir işlemdir. Etkin bir ısı yalıtım ve doğru yerde kullanılmış buhar kesici, soğuk depoların işlevini sağlıklı sürdürmesi ve ekonomik olması bakımından önem teşkil eder. Soğuk hava depoları için belirlenmiş teknik ve hijyen standartları oldukça yüksektir. 30 yıldan fazla süreden beri STYROFOAM ürünleri, Avrupa’da soğuk ada ve soğuk hava deposu yapımında kullanılmaktadır.

Yüksek Mukavemeti
Yalıtım malzemesinin mekanik etkilere karşı mekanik mukavemeti yüksek olmalıdır. STYROFOAM ısı yalıtım levhaları hijyenik seramik kaplama ve diğer son kat kaplama sistemleri için sağlam bir zemin teşkil eder.

Hafif, Boyutsal Olarak Kararlı Yapısı
Levhalar uygulanılacak yere tam olarak oturabilmesi için kalay ölçülendirilebilir.

Yüksek Yalıtım Değeri
Doğru kalınlıkta bir yalıtım tabakası ile mavi palistren köpük kalıcı, güvenilir bir çözüm ve asgari enerji tüketimi sağlar.

Yüksek Su Buharı Geçirgenlik Direnci
Soğuk depolarda, yüksek iç-dış sıcaklık farkları nedeniyle buhar kesicilerinin doğru yerde kullanımı, uygun buhar direnci olan ısı yalıtım malzemelerinin doğru yerde kullanımı kadar önem teşkil eder. STYROFOAM levhalarla yalıtım yapılarak, buhar kesici katman sayısı en aza indirilebilir.Uygulama Örneği
Soğuk hava deposu tavan, duvar, döşeme detayı
Soğuk hava deposu döşeme uygulaması

Uygulama
Soğuk depolarda ısı yalıtımı özel uzmanlık gerektiren bir konudur ve soğuk depo yalıtımlarının sadece benzer tecrübesi olan firmaların yapması uygundur. Uygulamada aşağıdaki kolaylıklar önerilmektedir:

 • İki tabakalı olduğunda yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak yerleştirilir.
 • İkinci tabakanın stabilitesinin daha iyi olması için uygun şekilde tutturulmalıdır.
 • En alt tabaka yeterince düz ve temiz olmalıdır.
 • STYROFOAM IB levhaları solvent içermeyen bitümlü veya PU gibi uygun yapıştırıcılarla buhar kesici üzerine ve çift kat uygulamalarda birbiri üzerine tutturulabilir. Çoğu zaman tel veya dübel gibi ek mekanik tutturma elemanları da kullanılır.

Ağır yüklere ve depolamaya maruz kalacak soğuk hava döşemelerinde şap tabakası atılarak bir buhar kesici serilir. Buhar kesici üzerine yerleştirilen FLOORMATE levhaları üzerine bir ayırıcı tabaka konur ve donatılı beton dökülür. Soğuk depoların duvar yalıtımında. Duvar yüzeyine bir buhar kesici serildikten sonra STYROFOAM levhaları yapıştırılıp. Birim alana 6 dübel gelecek şekilde mekanik tespit yapılır. Elastik hazır sıvalar ile 2- 3 mm kalınlığında sıva uygulanır ve sıva henüz ıslakken cam tülü donatı file bütün yüzeye çelik mala yardımıyla gömülür.

Kuruma tamamlandıktan sonra son kat bir sıva uygulanır ve sıva aşaması tamamlanır. Son kat bir sıva uygulanır ve sıva aşaması tamamlanır. Son kat bitiş olarak yüzey kaplaması fayans, pvc levha, epoxy gibi bir duvar yüzey malzemesi ile kaplanabilir. Soğuk depoların tavanlarında, duvarlarda yapılan işlemler tekrar edilir.

5.2 Giydirme Cephelerde Isı Yalıtımı
Mekanik tespit sistemleri ile yapılan, doğal veya yapay taş cephe kapamalı, boyalı metal kaplamalı vb. giydirme cephe sistemlerinde, kaplama ile duvar yüzeyi arasında FLOORMATE 200 levhaları detaya uygun şekilde tespit edilerek kullanılır. Cephe kaplamalarının mekanik sistemlerle kendini taşıması gereklidir.

Uygulama Örneği
Giydirme cephe duvar- döşeme birleşim detayı
Giydirme cephe uygulama

Sandviç Duvarlarda Isı Yalıtımı
FLOOMATE 200 levhaları, boşluklu ve boşluksuz olarak iki şekilde uygulanabilir. Boşluklu sandviç duvar uygulamasında FLOORMATE 200 levhaları iç tarafta bulunan duvar yüzeyine tespit edilmeli ve boşluk, dış duvar ile levhalar arasında bırakılmalıdır. Boşluklu duvar uygulamaları sistemin ses yalıtım özelliğini artırır.

Boşluksuz sandviç duvar uygulamasında ise FLOORMATE 200 levhaları, dış duvar yüzeyine yapıştırıldıktan sonra, iç duvar boşluk bırakmaksızın levhalar üzerine örülür. Bu uygulamada dış duvarı oluşturan malzemelerin buhar geçirgenlik direncinin düşük olması gerekmektedir.

FLOORMATE 200 levhaları, kendi ağırlığı ile çökme ve duvar dibine yığılma, ufalanma yapmaz ve boşluklar oluşturarak ısı köprülerine neden olmaz.


Uygulama Örneği
Sandviç duvar duvar- döşeme birleşim detayı
Sandviç duvar uygulama

Besi Çiftliklerinde Isı Yalıtımı

Modern çiftliklerde maksimum verimi elde edebilmek, iç ortam rutubet ve ısı koşullarına bağlıdır. Verimli bir ısı yalıtım uygulaması, projelendirmede ve yapım aşamasında aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Yem depolamada verimli ve gerekli depolama olanağının yanısıra ekonomi,
 • Canlı hayvan yetişmesinde en optimum ortam koşulları,
 • Sıcak ve soğuk iklimlerde oluşabilecek ısı değişimlerini minimuma indirgenmesi ve bu sayede canlı hayvan telefinin önlenerek, verimli gelişmelerinin sağlanması.

Besi çiftliklerinde kullanılan yalıtım malzemesi aşağıdaki koşullara dirençli olmalıdır:

 • Yüksek nem/rutubete karşı,
 • Darbelere karşı,
 • Gerektiğinde basınçlı suyla temizliğe karşı.

STYROFOAM ısı yalıtımı sistemini kullanmanın getirdiği avantajlar:

 • Dezenfekte işleminden zarar görmez ve rahatlıkla dezenfekte edilebilir,
 • STYROFOAM tazyikli su ile hasar endişesi olmadan yıkanabilir,
 • Çok dayanıklıdır, parçalanmaz, dağılmaz,
 • Su almaz, ve sudan etkilenmez.
 • Islandığında ısı yalıtım özelliklerini muhafaza eder,
 • Kümesin tavanında kullanıldığında incelmez ve aşağıya sarkmaz,
 • Kümes tavanındaki yüksek sıcaklık ve nem miktarına karşı dayanıklıdır,
 • Buhar kesici (naylon, tilt, branda vb) kullanımı gerekmez. İşçilik ve malzemeden tasarruf sağlar,
 • Yapı ömrü boyunca ısı yalıtım özelliklerini muhafaza eder,
 • Uygulama işçiliği süratli, ucuz ve basittir.

 

Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

 • Besi çiftliklerinin duvarlarının ısı yalıtımı içten veya dıştan yapılabilir. Çatılarda, taşıyıcı sistemin altında yatay bir konumda veya çatıda taşıyıcı sistem üzerine kullanılabilir.

Besi çiftliklerinde kullanılabilecek STYROFOAM ürünleri:

 • Sudan ve rutubetten etkilenmez;
 • Basınçlı su veya hava temizliğine karşı dayanıklı özelliklere sahiptir.

Uygulama

Dıştan Duvarlarda FLOORMATE 200:

 • Koruyucu bir malzemeyle kaplanmak şeklinde kullanılır.

 • İçten kullanılma durumunda, yüzeyde metal veya ahşap bir kaplama ile bitirilir.

FLOORMATE 200 levhaları farklı duvar yapılarına içten veya dıştan uygulanabilir

 • Ahşap taşıyıcılı sistemlerde
 • Beton veya metal taşıyıcılı sistemlerde
 • Klasik Tuğla-beton sistemlerde
 • Levhalar mertek altından direk olarak mekanik tesbitle tutturulur.
 • Çatı arası ısıtılmayacak şekilde yatay desteklerle ayrılmış durumda, levhalar direk olarak bu destek çıtalarına içten yatay şekilde tesbit edilebilir.
 
 
TEKNİK VERİLER
ÖZELLİKLER STANDART STYROFOAM IB SHAPEMATE IB

ISI İLETKENLİK DEĞERİ 10 C 90 GÜN SONRAKİ DEĞER

TS EN13 164

0,030 W/ mK

0,030 W/ mK

YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

TS EN 13164

B1 SINIFI

B1 SINIFI

YOĞUNLUK

TS EN 13164

min 28 kg/m3

min 28 kg/m3

BELİRTİLEN SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI (23+2)C VE % (90+5) BAĞIL NEM VE 48 SAAT SONRA

TS EN 13164

DS (TH) 2

DS (TH) 2

BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ ve SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDAKİ DEFORMASYON

TS EN 13164

-

-

BASMA GERİLMESİ VEYA BASMA DAYANIMI (min.) %10 DEFORMASYON

TS EN 13164

CS (10/Y)200 kPa

CS (10/Y)200 kPa

YÜZEYERE DİK ÇEKME DAYANIMI

TS EN 13164

TR 200

TR 200

DİFÜZYONLA İZİN SÜREDE SU EMME

TS EN 13164

-

-

DALDIRMA İLE UZUN SÜREDE SU EMME

TS EN 13164

WL (T)<1.5%

WL (T)<1.5%

DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI

TS EN 13164

-

-

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ KATSAYISI

TS EN 13164

100

80

BASINÇ ALTINDA ELASTİKLİ MODÜLÜ(min.)

TS EN 13164

-

-

MAX. KULLANIM SICAKLIĞI

-

+ 75 C

+ 75 C

LİNEERR UZAMA KATSAYISI

-

0,07 mm/mK

0,07 mm/mK

KAPİLARİTE

-

Yoktur

Yoktur

BOYUTLAR

-

Uzunluk:0650 mm Genişlik: 600 mm Kalınlık: 25,30,
40,50,60mm

Uzunluk:1250 mm Genişlik: 600 mm Kalınlık:30,40,
50,60mm

 

YÜZEY ÖZELLİĞİ

-

Pürüzlü

Pürüzlü ve arka
yüzeyi Oluklu

KENAR PROFİLİ

-

Binili

Binili

 
 
ÖZELLİKLER STANDART STYROFOAM IB SHAPEMATE IB

ISI İLETKENLİK DEĞERİ 10 C 90 GÜN SONRAKİ DEĞER

TS EN13 164

0,028 W/mK

0,028 W/ mK

YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

TS EN 13164

B1 SINIFI

B1 SINIFI

YOĞUNLUK

TS EN 13164

Min 25 kg/m3

Min 30 kg/m3

BELİRTİLEN SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI (23+2)C VE % (90+5) BAĞIL NEM VE 48 SAAT SONRA

TS EN 13164

DS (TH) 2

DS (TH) 2

BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ ve SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDAKİ DEFORMASYON

TS EN 13164

-

-

BASMA GERİLMESİ VEYA BASMA DAYANIMI (min.) %10 DEFORMASYON

TS EN 13164

CS (10/Y)200 kPa

CS (10/Y)200kPa

YÜZEYERE DİK ÇEKME DAYANIMI

TS EN 13164

-

-

DİFÜZYONLA İZİN SÜREDE SU EMME

TS EN 13164

-

-

DALDIRMA İLE UZUN SÜREDE SU EMME

TS EN 13164

WY (T)<0.7 %

WY (T)<0.7 %

DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI

TS EN 13164

-

-

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ KATSAYISI

TS EN 13164

150

150

BASINÇ ALTINDA ELASTİKLİ MODÜLÜ(min.)

TS EN 13164

-

-

MAX. KULLANIM SICAKLIĞI

-

+ 75 C

+ 75 C

LİNEERR UZAMA KATSAYISI

-

0,07 mm/mK

0,07 mm/mK

KAPİLARİTE

-

Yoktur

Yoktur

BOYUTLAR

-

Uzunluk:1500mm Genişlik:500 mm Kalınlık:30mm

Uzunluk:1200mm Genişlik:600mm Kalınlık:30,40,
50,0 mm

YÜZEY ÖZELLİĞİ

-

Zırhlı

zırhlı

KENAR PROFİLİ

-

Düz

Binili

 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Bu uygulamada yer alan ve teknik özellikleri verilen STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 ısı yalıtım levhaları Dow Türkiye tarafından üretilen yüksek kaliteli ürünlerdir ve bina ömrü boyunca ısı yalıtım özelliğini muhafaza ederler. Bu ürünlerden azami avantajlar elde etmek ve anları tam bir güvenilirlik içinde kullanmak için aşağıdaki hususları göz önüne almak gerekir.

DEPOLAMA, KULLANIM ve DOW TÜRKİYE SORUMLULUĞU
STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 levhalarının doğrudan ve sürekli olarak temas ettiği yüzey sıcaklığı 75 C aşma durumunda kullanılması tavsiye edilmez. Solvent içeren maddelerin STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 levhaları ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Bir yapıştırıcı seçilirken üreticilerin, palisteren köpük yapıştırmaya uygunluğu konusundaki talimatlarına dikkat edilmelidir. Levhaların uzun süre ambalajlarından çıkarılmış halde açıkta depolanması veya uygulandığı yerde uzun süre açıkta kalmaları gerekiyorsa, levhaların yüzeylerinin bozulmaması için doğrudan gelecek güneş ışınlarından korunmalıdır. Üzerlerinin açık renk örtü ile kaplanması yeterli koruma sağlar koyu renkli veya şeffaf örtüler altlarında yüksek ısı depolayacağından gerek uygulamada gerekse koruma amaçlı olarak kullanılmamalıdır. STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 ısı yalıtım levhaları yanıcı maddelerden uzak, temiz ve düz bir satıh üzerinde yatay olarak depolanmalıdır. Levhalar küçük alev kaynaklarından alev almayı önleyecek yangın önleyici madde içermelerine rağmen, yoğun ateşe maruz kalırlarsa yanabilirler. STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 ısı yalıtım levhalarının depolanmasında, uygulanmasında ve kullanımında alevden ve ateşleyici maddelerden sakınılmalıdır. Bütün yangın sınıflandırmaları laboratuar testlerine dayalı olarak yapılmış olup, gerçek yangın şartlarında malzemenin davranışını yansıtmaz.

Bu broşürde yer alan ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı ile ilgili tavsiyeler, planlamacılar ve müteahhitler için bir hizmet niteliğinde olup, DOW’un 50 yılı aşan tecrübesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tüm detay örnekleri değişik uygulama seçenekleri göstermek için prensip detayı olarak verilmiştir. Tasarım aşamasında çizimler her bir projenin özelliklerine göre, ilgili konunlar, yönetmelikler ve standartlar dikkate alınarak gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir. STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 levhaları ile birlikte kullanılan diğer malzemeler için imalatçı firmaların teknik spesifikasyonlarına başvurulmalıdır. DOW’un sadece ısı yalıtım levhaları malzeme üreticisi olması sebebi ile STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 levhalarının uygulanması ve uygulamalarda birlikte kullanılan malzemeler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Bu sebeple çizim ve tavsiyelerden ötürü hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu durum patent hakları için bir istisna teşkil etmez. DOW’un STYROFOAM IB, SHAPEMATE IB, WALLMATE CW ve FLOORMATE 200 levhalarının satışı ile ilgili kanuni yükümlülüğü, ilgili satış sözleşmesi kapsamı içindedir.

 

 


Google
Google™
İzmir Web Tasarım Tarafindan Yapilmistir. 0(232) 446 26 33 0(506) 422 82 82 Tüm Hakki www.SiteMaker.TV'ye aittir.